preloader
Deze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst nadat je een keuze gemaakt hebt. Lees er meer over in ons Cookiebeleid. cookie rechtsonder op onze website..
Accepteer alles
Cookies instellen
Afwijzen
cookie
Cookies configureren / Configurez les cookies / Cookies configuration

(NL) Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Om uw ervaring te verbeteren, worden andere cookies gebruikt. U kunt ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd via dit venster.

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

(EN) Functional cookies are essential for the operation of the website and cannot be deactivated. To improve your experience, other cookies are used. You can choose to turn them off. They can be modified at any time via this window.

Functionele cookies / Cookies fonctionnels / Functional cookies
Analytics- en marketingcookies / Cookies d'analyse et de marketing / Analysis and marketing cookies
Opnemen / Sauvegarder / Save

EEG Group start eigen prefabafdeling op

Op basis van de vaststelling dat prefabriceren heel wat voordelen biedt op het vlak van onder andere tijdmanagement, groepscohesie en logistiek, en de diverse prefab-initiatieven die al worden ondernomen door enkele van hun vestigingen, heeft EEG Group beslist in de lente van dit jaar om alle kennis en ervaring te consolideren in een volwaardige prefabafdeling. Deze aanpak is ook een logisch gevolg van de klemtoon die EEG Group legt op digitalisering en het gebruik van BIM.
EEG Group start eigen prefabafdeling op

PREFABRICEREN ALS MIDDEL OM EEN STRIKTE PLANNING TE RESPECTEREN

De succesvolle prefab-initiatieven en vele voordelen waren de aanleiding voor EEG Group om verder in te zetten op prefabriceren en een eigen prefabafdeling op te starten in de gebouwen van Beltherm in Gavere. De opstart van de prefabafdeling komt goed van pas voor de realisatie van het nieuwe Arresthuis te Antwerpen. De deadline van de montage per cel wordt beter gegarandeerd door maximaal in te zetten op prefabricatie. En er is niet alleen een voordeel op vlak van planning, maar ook het aantal verplaatsingen van en naar de werf wordt drastisch verminderd, net als de doorlooptijd op de werf.

BIM EN DIGITALISERING: DE IDEALE COMBINATIE VOOR PREFABRICATIE

Voor Maarten Nuytten, COO bij EEG Group, gaat prefabriceren veel verder dan het vooraf maken van bouwelementen. “Het is een aanpak die gestuurd wordt vanuit onze focus op duurzaam bouwen. Door het combineren van onze expertise in technieken, digitalisering en een doorgedreven gebruik van BIM voor digitaal en modulair ontwerp realiseren we de juiste voorwaarden om prefabricatie naar een volgend niveau te brengen. Met prefabricatie kan je op een gecontroleerde manier ontwerpen, reduceer je het risico op fouten en zet je in op een permanente verbetering op het vlak van kwaliteit en efficiëntie.”

VOORDELEN

Prefabricatie biedt heel wat voordelen. “Dankzij prefabricatie verminderen we het aantal verplaatsingen van en naar de werf,” aldus Nuytten. “Het biedt ons ook de mogelijkheid om onze technici enkel in te zetten op een werf voor taken met een duidelijke toegevoegde waarde. We realiseren een meer efficiënte bevoorradingsketen, verminderen de doorlooptijd op de werf, kunnen de kans geven aan minder geschoolde arbeiders om in een gecontroleerde omgeving hun skills aan te scherpen, werken op een duurzame manier en verlagen de kostprijs.”

PREFABRICATIE VOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN

Onder leiding van Stephen Hiergens, Verantwoordelijke voor de prefabafdeling, zet EEG Group ondertussen prefabricatie in voor verschillende projecten: sprinklerinstallaties voor een producent van roltabak, zestig cv-montageplaten voor een nieuwbouwproject, 225 techniekenkokers voor het Arresthuis in Antwerpen. En de lijst is nog veel langer. Om welke elementen gaat het dan? Dat kan gaan van leidingen en kokers, volledige technische ruimtes en technische skids, modulaire repetitieve systemen, tot het samenvoegen van onderdelen in pakketten om op de werf te assembleren, … “De mogelijkheden van een multitechnieken-aanpak in prefab zijn eindeloos,” besluit Nuytten.

CEO Didier Vanden Broucke ziet het opstarten van een eigen prefabafdeling bij EEG Group als een logische stap om tegemoet te komen aan de behoefte voor een duurzame aanpak in de markt: “Dankzij onze eigen prefabafdeling kunnen we het maken van bouwelementen op een duurzame manier invullen. We leren uiteraard ook uit onze ervaring en zien dat onze innovatieve manier van werken op termijn ook kan leiden tot meer standaardisatie en een nog grotere focus op modulair bouwen.”  

(27/11/2023)