preloader
Deze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst nadat je een keuze gemaakt hebt. Lees er meer over in ons Cookiebeleid. cookie rechtsonder op onze website..
Accepteer alles
Cookies instellen
Afwijzen
cookie
Cookies configureren / Configurez les cookies / Cookies configuration

(NL) Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Om uw ervaring te verbeteren, worden andere cookies gebruikt. U kunt ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd via dit venster.

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

(EN) Functional cookies are essential for the operation of the website and cannot be deactivated. To improve your experience, other cookies are used. You can choose to turn them off. They can be modified at any time via this window.

Functionele cookies / Cookies fonctionnels / Functional cookies
Analytics- en marketingcookies / Cookies d'analyse et de marketing / Analysis and marketing cookies
Opnemen / Sauvegarder / Save

Energiemanagement bij AZ Alma

AZ Alma was vragende partij voor een gedetailleerde opvolging van het energieverbruik en het rendement van hun technische installaties. 
PDF
Energiemanagement bij AZ Alma

AZ Alma was vragende partij voor een gedetailleerde opvolging van het energieverbruik en het rendement van hun technische installaties. In september 2019 sloegen AZ Alma en Digital Building Solutions hiervoor de handen in elkaar.

Eerst werden de verschillende energiestromen in kaart gebracht (energiemonitoring). Beide partijen bespreken tijdens de energievergaderingen de rapporten en bepaalden acties om het verbruik van de CO2-uitstoot te verminderen (energiemanagement).

Dankzij een open en transparante communicatie en het bundelen van de expertise van EEG en AZ Alma kon er snel actie ondernomen worden en bijgestuurd waar nodig. Dit resulteerde in een verlaging van de energiekost van ongeveer € 185.000 in 2022 en een verwachte besparing van € 440.000 (ten opzichte van 2020) in 2023. Deze besparing werd bovendien gerealiseerd zonder extra investeringen.

Besparing:

Jaar 2021 2022 2023*
Besparing in euro -61.000  -185.000 -440.000


Procentuele verdeling per besparing:

  2021 2022 2023*
WKK 54% 53% 45%
Warmteproductie 46% 28% 23%
Ventilatie 19%** 32%

Ondernomen acties:

  • De warmtekrachtkoppeling (WKK) werkte niet 24/7. Aan de hand van de rapporten werd de financiële en functionele impact uitgewerkt en werden acties ondernomen om de WKK 24/7 te laten werken. Na positieve evaluatie werden de acties uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurd.
  • Warmteproductie: De aansturing van de 5 ketels, 7 warmtepompen en WKK werd in functie van de werkelijke vraag geanalyseerd en aangepast. Dit zorgde niet alleen voor een verlaging van de energiekost maar ook voor minder CO2-uitstoot.
  • De werkingsuren van de ventilatie werden tegen het licht gehouden en aangepast naar de werkelijke vraag en gebruik van de ruimtes.

Lopende acties:

  • Opvolging en bijsturing van het laden en ontladen van het BEO-veld en bijhorende warmtepomp. Tot op vandaag zien we een verdubbeling van de onttrokken energie uit het BEO-veld.
  • Bijsturen van temperaturen van de ruimtes en optimaliseren van de afname (koude- en warmtevragen).
  • Centrale productietemperatuur lage temperatuur koeling gefaseerd verhogen. 
  • Aanpassing koeling USP en ALSB lokalen, meer free cooling (minder actieve koeling).


* Inschatting gemaakt met de inzichten op november 2022. Rekening gehouden met energieprijs van gemiddeld 400 euro/MWh.
** Actie werd halverwege het jaar uitgevoerd.