deSingel Antwerp

deSingel Antwerpen - Vernieuwing HVAC
deSingel Antwerp

De Kock BV voert een aantal grondige renovaties van de HVAC installatie uit binnen het gebouw deSingel. Deze renovatie loopt zowel over het verwarmingsgedeelte als de ventilatie. De uitdaging hier is om in enkele ruimtes, zoals het archief waar muziekpartituren en boeken bewaard worden, een perfect klimaat te realiseren waarbij een juiste bevochtiging van uiterst belang is. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we gekozen voor een adiabatische bevochtiging. D.m.v. een omgekeerde Osmose installatie (Ro installatie), vernevelen we behandeld water in de ventilatielucht waardoor de gewenste vochtigheidsgrens gegarandeerd wordt. Verder worden de collectoren vernieuwd en installeren we een automatisch regeling waarmee de nieuwe én de oude installatie geregeld wordt.