Future proof.

Duurzaam ondernemen is meer dan een modewoord. Het is in de eerste plaats denken op lange termijn. Voor EEG Group als familiebedrijf is dat eigenlijk een natuurlijke reflex. De beslissingen die we vandaag nemen, hebben impact op de volgende generaties. Daarom zoeken we in al wat we doen een evenwicht tussen mens, milieu en economische groei, en integreren dit in onze strategie en operationele keuzes. Het maakt integraal deel uit van de manier waarop we naar onze klant gaan, van onze processen, onze kwaliteits-, milieu- en veiligheidssystemen en de manier waarop we als organisatie communiceren.

Future proof.

Klaar voor de toekomst.

Duurzame relaties

We geloven in co-creatie en zetten sterk in op het sluiten van unieke, duurzame en strategische partnerships. We verbinden ons er ook toe om met onze klanten en leveranciers langetermijnrelaties aan te gaan.

Mens en organisatie

Samen met onze 900 medewerkers bouwen we elke dag aan de toekomst. Onze mensen zijn onze grootste kracht.

Operational excellence

We proberen maximale waarde te creëren voor alle stakeholders met zo min mogelijk verspilling van middelen, grondstoffen en tijd.

Duurzame oplossingen op maat

Wij bieden onze klanten innovatieve en duurzame oplossingen met een maximum aan comfort bij een optimale levenscycluskost en milieuprestaties.